TRI THUC SOFTWARE TRADING CO., LTD
 
Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ trang

    Tìm :          
Tìm kiếm nâng cao  
   Giỏ hàng còn trống
    
· Xem giỏ hàng      · Thanh toán
           
Trang chủ    Nhóm sản phẩm    Tài khoản     Xem giỏ hàng      
  
   

        
          FusionCharts

Sắp xếp:    Sản phẩm     Giá     Mặc định


FCv3.jpg
Xem chi tiết ››
  
FusionCharts (1 Developer) For individual developers and freelancers
Thư viện biểu đồ JavaScript toàn diện nhất, với hơn 150 biểu đồ và hơn 1000 bản đồ. Tích hợp với tất cả các khung JavaScript phổ biến và các ngôn ngữ lập trình phía máy chủ.
[LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT NHẤT]

Giá: 646.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top FCv3.jpg
Xem chi tiết ››
  
FusionCharts (10 Developer) For mid-sized teams
Thư viện biểu đồ JavaScript toàn diện nhất, với hơn 150 biểu đồ và hơn 1000 bản đồ. Tích hợp với tất cả các khung JavaScript phổ biến và các ngôn ngữ lập trình phía máy chủ.
[LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT NHẤT]

Giá: 3,246.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top FCv3.jpg
Xem chi tiết ››
  
FusionCharts (5 Developer) For small teams
Thư viện biểu đồ JavaScript toàn diện nhất, với hơn 150 biểu đồ và hơn 1000 bản đồ. Tích hợp với tất cả các khung JavaScript phổ biến và các ngôn ngữ lập trình phía máy chủ.
[LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT NHẤT]

Giá: 1,686.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top FCv3.jpg
Xem chi tiết ››
  
FusionCharts (Enterprises) For large teams, up to 50 developers
Thư viện biểu đồ JavaScript toàn diện nhất, với hơn 150 biểu đồ và hơn 1000 bản đồ. Tích hợp với tất cả các khung JavaScript phổ biến và các ngôn ngữ lập trình phía máy chủ.
[LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT NHẤT]

Giá: 12,931.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top a1.jpg
Xem chi tiết ››
  
FusionCharts for Flex
Bản quyền phần mềm FusionCharts cho Flex. Biều đồ và đánh giá tương tác cho Adobe Flex.

[Hãy gọi: 028-22443013 để có giá tốt nhất ]

  
Top a1.jpg
Xem chi tiết ››
  
FusionCharts for VB - Charting in Visual Basic
Bản quyền phần mềm FusionCharts for VB. Vẽ biểu đồ & vẽ đồ thị trong Visual Basic

[Hãy gọi: 028-22443013 để có giá tốt nhất ]

  
Top a1.jpg
Xem chi tiết ››
  
FusionCharts v3 - Animated Flash Charts
Bản quyền phần mềm FusionCharts v3. Cho phép bạn tạo hoạt hình, tương tác và biểu đồ Flash dựa trên dữ liệu cho các trang web, ứng dụng web và bản trình bày.

Giá: 596.40$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top a1.jpg
Xem chi tiết ››
  
FusionMaps v3 - Customizable Flash Maps
Bản quyền phần mềm FusionMaps v3. Bản đồ flash có thể tùy chỉnh cho các ứng dụng điều khiển dữ liệu của bạn.

[Hãy gọi: 028-22443013 để có giá tốt nhất ]

  
Top a1.jpg
Xem chi tiết ››
  
FusionWidgets v3 - Dashboard and Financial charts
Bản quyền phần mềm FusionWidgets v3. Biểu đồ & Đồng hồ tương tác cho Bảng điều khiển và màn hình thời gian thực.

[Hãy gọi: 028-22443013 để có giá tốt nhất ]

  
Top a1.jpg
Xem chi tiết ››
  
PowerCharts v3 - Rich Internet Charts
Bản quyền phần mềm PowerCharts v3. Biểu đồ tương tác và mạnh mẽ cho các ứng dụng internet phong phú của bạn.

[Hãy gọi: 028-22443013 để có giá tốt nhất ]

  
Top 
acronis-true-image-11-700x525.png adobe-logo.png Avira_Logo (2).jpg for_blog_logo.png GFI_Software_RGB_72dpi.png logo_2.png labcenter.jpg download (1).png lrn-share-site-ms-logo.png progesoft_logo.jpg Symantec-Logo.png topalt.png VMware_logo_gry_RGB_300dpi.jpg

    Trang chủ   |   Giới thiệu  |   Sơ đồ trang