TRI THUC SOFTWARE TRADING CO., LTD
 
Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ trang

    Tìm :          
Tìm kiếm nâng cao  
   Giỏ hàng còn trống
    
· Xem giỏ hàng      · Thanh toán
           
Trang chủ    Nhóm sản phẩm    Tài khoản     Xem giỏ hàng      
  
   

        
          TGRMN Software
Bản quyền phần mềm ViceVersa PRO - TGRMN Software, ViceVersa is the professional Windows XP, Vista, 2003, 2008, 2000 software designed for File Synchronization, File Replication, File Backup and File Comparison

TGRMN Software.jpg     

Sắp xếp:    Sản phẩm     Giá     Mặc định


154454.png
Xem chi tiết ››
  
ViceVersa PRO 3 - PREMIUM license with extended VSS support
ViceVersa PRO là phần mềm đồng bộ hoá dữ liệu, phục hồi dữ liệu, sao lưu phần mềm - File Synchronization, File Replication and Backup Software -chuyển một... [chi tiết]

Giá: 325.00$

[Bản quyền điện tử]
 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top 154454.png
Xem chi tiết ››
  
ViceVersa PRO 3 - Windows
ViceVersa PRO là phần mềm đồng bộ hoá dữ liệu, phục hồi dữ liệu, sao lưu phần mềm - File Synchronization, File Replication and Backup Software -chuyển một... [chi tiết]

Giá: 103.00$

[Bản quyền điện tử]
 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top 154454.png
Xem chi tiết ››
  
ViceVersa PRO 3 -Windows Server Standard license without extended VSS support
ViceVersa PRO là phần mềm đồng bộ hoá dữ liệu, phục hồi dữ liệu, sao lưu phần mềm - File Synchronization, File Replication and Backup Software -chuyển một... [chi tiết]

Giá: 234.00$

[Bản quyền điện tử]
 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top 154454.png
Xem chi tiết ››
  
ViceVersa PRO 3 Technician Licenses
Giấy phép Kỹ thuật viên ViceVersa PRO cho phép một kỹ thuật viên cài đặt ViceVersa PRO và VVEngine trên các máy chủ hoặc PC / máy trạm không giới hạn, miễn là... [chi tiết]

Giá: 1,300.00$

[Bản quyền điện tử]
 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top 154454.png
Xem chi tiết ››
  
VVEngine 2.2 - Windows
VVEngine là Trình lập lịch nâng cao cho ViceVersa PRO. Thời gian thực, Phát hiện thay đổi, Chuỗi hồ sơ và hơn thế nữa. Nó được thiết kế đặc biệt để chạy tự động tất cả các cấu hình của bạn.

Giá: 58.00$

[Bản quyền điện tử]
 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top 154454.png
Xem chi tiết ››
  
VVEngine 2.2 Server Edition for Windows Server
VVEngine là Trình lập lịch nâng cao cho ViceVersa PRO. Thời gian thực, Phát hiện thay đổi, Chuỗi hồ sơ và hơn thế nữa. Nó được thiết kế đặc biệt để chạy tự động tất cả các cấu hình của bạn.

Giá: 103.00$

[Bản quyền điện tử]
 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top 154454.png
Xem chi tiết ››
  
VVEngine 2.2 Server Premium Edition for Windows Server
VVEngine là Trình lập lịch nâng cao cho ViceVersa PRO. Thời gian thực, Phát hiện thay đổi, Chuỗi hồ sơ và hơn thế nữa. Nó được thiết kế đặc biệt để chạy tự động tất cả các cấu hình của bạn.

Giá: 124.00$

[Bản quyền điện tử]
 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top 
acronis-true-image-11-700x525.png adobe-logo.png Avira_Logo (2).jpg for_blog_logo.png GFI_Software_RGB_72dpi.png logo_2.png labcenter.jpg download (1).png lrn-share-site-ms-logo.png progesoft_logo.jpg Symantec-Logo.png topalt.png VMware_logo_gry_RGB_300dpi.jpg

    Trang chủ   |   Giới thiệu  |   Sơ đồ trang