Axolot Data

Axolot Data chuyên về các thành phần cho Embarcadero Delphi và C++ Builder.
Chúng tôi đã kinh doanh trong lĩnh vực phát triển phần mềm từ năm 1996. Thành phần Delphi đầu tiên của chúng tôi được phát hành vào năm 1998. Chúng tôi hy vọng rằng các thành phần Delphi của chúng tôi sẽ giảm thời gian phát triển của bạn và giúp bạn tạo ra các giải pháp tiết kiệm chi phí hơn cho khách hàng của mình.

Hiển thị tất cả 5 kết quả