Microsoft 365 - LTSC

KMS và MAK là gì

KMS (Key Management Service) và MAK (Multiple Activation Key) là hai phương thức kích hoạt sản phẩm phần mềm từ Microsoft, đặc biệt là hệ điều hành Windows và các ứng dụng Microsoft Office. Dưới đây là mô tả của từng phương thức:

 1. KMS (Key Management Service): KMS là một dịch vụ cung cấp bởi Microsoft cho phép tổ chức kích hoạt và quản lý cấp phát giấy phép sản phẩm Microsoft trong môi trường mạng nội bộ. KMS yêu cầu một máy chủ KMS được triển khai trong mạng nội bộ và các máy tính trong mạng kết nối tới máy chủ KMS để kích hoạt sản phẩm Microsoft. Khi kích hoạt, máy tính sẽ lấy một giấy phép từ máy chủ KMS và tự động kích hoạt lại trong khoảng thời gian nhất định (thường là 180 ngày). KMS thích hợp cho các tổ chức lớn với số lượng máy tính lớn và liên tục kết nối với mạng nội bộ.
 2. MAK (Multiple Activation Key): MAK là một khóa kích hoạt được cung cấp bởi Microsoft cho phép kích hoạt sản phẩm Microsoft trên một số lượng máy tính cụ thể. Mỗi MAK chỉ có thể kích hoạt một số lượng hạn chế của sản phẩm (ví dụ: 500 lượt kích hoạt). Khi sử dụng MAK, người dùng phải nhập khóa kích hoạt MAK vào mỗi máy tính để kích hoạt sản phẩm Microsoft. MAK thích hợp cho các tổ chức nhỏ hoặc cá nhân có số lượng máy tính ít hơn và không kết nối với mạng nội bộ hoặc không thường xuyên kết nối với mạng.

Tùy thuộc vào nhu cầu và quy mô của tổ chức hoặc cá nhân, họ có thể chọn sử dụng KMS hoặc MAK để kích hoạt sản phẩm phần mềm từ Microsoft.

Nếu bạn định triển khai Windows 7 và/hoặc Office 2010 bằng Dịch vụ quản lý khóa (KMS) làm phương pháp kích hoạt, xin lưu ý:

 • Windows Server 2008 không được hỗ trợ làm máy chủ KMS để kích hoạt Windows 7 và Office 2010.

  • Một bản vá có sẵn để cho phép kích hoạt máy khách Windows 7. (Cần có khóa Windows Server 2008 R2 KMS.)

  • Không có bản vá để cho phép kích hoạt ứng dụng khách Office 2010.

 • Nếu bạn đang sử dụng Windows Server 2008 làm máy chủ lưu trữ KMS, đây là các lựa chọn thay thế cho bạn:

  • Nâng cấp máy chủ KMS lên Windows Server 2008 R2.

  • Hạ cấp máy xuống Windows Server 2003.

  • Chạy máy chủ KMS trên máy phiên bản Windows 7.

  • Chạy máy ảo Windows Server 2003 trên máy Windows Server 2008.

Nếu tổ chức của bạn có ít hơn 50 PC, tùy chọn tốt nhất là sử dụng Nhiều khóa kích hoạt (MAK) với Công cụ quản lý kích hoạt số lượng lớn (VAMT).

Mặc dù Microsoft cố gắng hết sức để bao quát tất cả các nền tảng trước đây của mình về khả năng tương thích, nhưng các công nghệ mới có thể khiến bạn cần phải quyết định phiên bản trước đó sẽ tiếp tục được hỗ trợ. Do đó, Windows Server 2008 không được bao gồm dưới dạng nền tảng dưới dạng máy chủ KMS Office 2010.

Khóa cấp phép số lượng lớn (VLK), bao gồm MAK và KMS, được cấp cho bạn theo thỏa thuận cấp phép cụ thể và cho phép tổ chức của bạn sử dụng phần mềm mà bạn đã cấp phép.

VLK chỉ có thể được sử dụng với các sản phẩm Cấp phép số lượng lớn; chúng không thể được sử dụng với phần mềm bán lẻ hoặc phần mềm được cài đặt sẵn trên máy tính mới (sản phẩm của nhà sản xuất thiết bị gốc hoặc OEM).

Hiển thị 1–9 của 17 kết quả