Softinventive

Softinventive là một công ty phát triển phần mềm có trụ sở tại Nga. Họ chuyên về việc tạo ra các giải pháp quản lý mạng và phân tích dữ liệu. Công ty được thành lập vào năm 2002 và đã phát triển những ứng dụng nổi tiếng như NetSetMan – một công cụ quản lý cài đặt mạng, và Total Network Inventory – một phần mềm quản lý tài sản mạng. Softinventive cung cấp các giải pháp giám sát và quản lý mạng cho các doanh nghiệp và tổ chức.

Hiển thị kết quả duy nhất