SugarCRM

SugarCRM là một phần mềm quản lý quan hệ khách hàng (CRM) dựa trên đám mây được phát triển bởi SugarCRM, Inc. Nó cung cấp một loạt các tính năng để giúp các doanh nghiệp theo dõi khách hàng, bán hàng và cung cấp dịch vụ.

SugarCRM được thiết kế để dễ sử dụng và có thể tùy chỉnh cao. Nó được sử dụng bởi các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô và ngành nghề.

Tính năng của phần mềm SugarCRM

SugarCRM là một phần mềm quản lý quan hệ khách hàng (CRM) dựa trên đám mây được phát triển bởi SugarCRM, Inc. Nó cung cấp một loạt các tính năng để giúp các doanh nghiệp theo dõi khách hàng, bán hàng và cung cấp dịch vụ.

Dưới đây là một số tính năng chính của SugarCRM:

 • Quản lý khách hàng: SugarCRM cung cấp một loạt các tính năng để giúp các doanh nghiệp theo dõi khách hàng, bao gồm thông tin liên hệ, lịch sử giao dịch và các ghi chú.
 • Quản lý bán hàng: SugarCRM cung cấp một loạt các tính năng để giúp các doanh nghiệp theo dõi các cơ hội bán hàng, bao gồm theo dõi các cuộc gọi và cuộc họp, tạo báo cáo và theo dõi tiến độ.
 • Quản lý dịch vụ khách hàng: SugarCRM cung cấp một loạt các tính năng để giúp các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ khách hàng, bao gồm theo dõi các yêu cầu dịch vụ, tạo phiếu hỗ trợ và theo dõi tiến độ.
 • Tùy chỉnh: SugarCRM có thể được tùy chỉnh cao để đáp ứng nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp.

Quản lý khách hàng

SugarCRM cung cấp một loạt các tính năng để giúp các doanh nghiệp theo dõi khách hàng, bao gồm:

 • Thông tin liên hệ: SugarCRM lưu trữ thông tin liên hệ của khách hàng, bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email.
 • Lịch sử giao dịch: SugarCRM lưu trữ lịch sử giao dịch của khách hàng, bao gồm đơn đặt hàng, khoản thanh toán và hỗ trợ.
 • Các ghi chú: SugarCRM cho phép người dùng tạo và lưu các ghi chú về khách hàng.
 • Tích hợp với các ứng dụng khác: SugarCRM có thể được tích hợp với các ứng dụng khác, chẳng hạn như email và hệ thống kế toán.

Quản lý bán hàng

SugarCRM cung cấp một loạt các tính năng để giúp các doanh nghiệp theo dõi các cơ hội bán hàng, bao gồm:

 • Quản lý cơ hội: SugarCRM cho phép người dùng theo dõi các cơ hội bán hàng, bao gồm giai đoạn bán hàng, lịch sử và các ghi chú.
 • Theo dõi các cuộc gọi và cuộc họp: SugarCRM cho phép người dùng theo dõi các cuộc gọi và cuộc họp với khách hàng.
 • Tạo báo cáo: SugarCRM cho phép người dùng tạo báo cáo về các hoạt động bán hàng.
 • Theo dõi tiến độ: SugarCRM cho phép người dùng theo dõi tiến độ bán hàng.

Quản lý dịch vụ khách hàng

SugarCRM cung cấp một loạt các tính năng để giúp các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ khách hàng, bao gồm:

 • Quản lý yêu cầu dịch vụ: SugarCRM cho phép người dùng theo dõi các yêu cầu dịch vụ của khách hàng.
 • Tạo phiếu hỗ trợ: SugarCRM cho phép người dùng tạo phiếu hỗ trợ cho các yêu cầu dịch vụ.
 • Theo dõi tiến độ: SugarCRM cho phép người dùng theo dõi tiến độ các yêu cầu dịch vụ.

Tùy chỉnh

SugarCRM có thể được tùy chỉnh cao để đáp ứng nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp có thể tùy chỉnh SugarCRM bằng cách thêm các ứng dụng, trường và quy tắc.

Dưới đây là một số ví dụ về cách SugarCRM có thể được tùy chỉnh:

 • Thêm các ứng dụng: Các doanh nghiệp có thể thêm các ứng dụng để bổ sung cho các tính năng tích hợp của SugarCRM.
 • Thêm các trường: Các doanh nghiệp có thể thêm các trường để lưu trữ thông tin bổ sung về khách hàng, cơ hội bán hàng và yêu cầu dịch vụ.
 • Tạo các quy tắc: Các doanh nghiệp có thể tạo các quy tắc để tự động hóa các tác vụ, chẳng hạn như theo dõi các cuộc gọi và cuộc họp.

SugarCRM

SugarCRM là một giải pháp CRM mạnh mẽ và linh hoạt có thể giúp các doanh nghiệp cải thiện hiệu quả của họ.

Hướng dẫn cài đặt phần mềm SugarCRM

Dưới đây là hướng dẫn cài đặt SugarCRM:

 1. Tạo tài khoản SugarCRM

Để bắt đầu, bạn cần tạo tài khoản SugarCRM. Bạn có thể tạo tài khoản miễn phí hoặc trả phí.

Nếu bạn tạo tài khoản miễn phí, bạn sẽ có quyền truy cập vào các tính năng cơ bản của SugarCRM. Nếu bạn tạo tài khoản trả phí, bạn sẽ có quyền truy cập vào các tính năng nâng cao, chẳng hạn như tích hợp với các ứng dụng khác và tùy chỉnh cao.

Để tạo tài khoản SugarCRM, hãy truy cập trang web của SugarCRM và nhấp vào nút “Tạo tài khoản”.

 1. Tải xuống và cài đặt SugarCRM

Sau khi bạn đã tạo tài khoản SugarCRM, bạn cần tải xuống và cài đặt ứng dụng.

Để tải xuống SugarCRM, hãy truy cập trang web của SugarCRM và nhấp vào nút “Tải xuống”.

Để cài đặt SugarCRM, hãy chạy tệp cài đặt và làm theo hướng dẫn trên màn hình.

 1. Đăng nhập vào SugarCRM

Sau khi bạn đã cài đặt SugarCRM, bạn có thể đăng nhập bằng thông tin đăng nhập của mình.

Để đăng nhập vào SugarCRM, hãy truy cập trang web của SugarCRM và nhấp vào nút “Đăng nhập”.

 1. Cấu hình SugarCRM

Sau khi bạn đã đăng nhập vào SugarCRM, bạn cần cấu hình ứng dụng.

Để cấu hình SugarCRM, hãy nhấp vào nút “Cấu hình”.

Bạn sẽ cần cung cấp thông tin về doanh nghiệp của mình, chẳng hạn như tên doanh nghiệp, địa chỉ và số điện thoại. Bạn cũng sẽ cần tạo người dùng và nhóm.

 1. Sử dụng SugarCRM

Sau khi bạn đã cấu hình SugarCRM, bạn có thể bắt đầu sử dụng ứng dụng.

Để sử dụng SugarCRM, hãy nhấp vào nút “Ứng dụng”.

Bạn sẽ thấy danh sách các ứng dụng có sẵn. Bạn có thể nhấp vào một ứng dụng để bắt đầu sử dụng.

Dưới đây là một số bước chi tiết cho từng bước cài đặt:

Bước 1: Tạo tài khoản SugarCRM

Để tạo tài khoản SugarCRM, hãy truy cập trang web của SugarCRM và nhấp vào nút “Tạo tài khoản”.

Nhập tên, địa chỉ email và mật khẩu của bạn.

Nhấp vào nút “Tạo tài khoản”.

Bước 2: Tải xuống và cài đặt SugarCRM

Sau khi bạn đã tạo tài khoản SugarCRM, bạn cần tải xuống và cài đặt ứng dụng.

Để tải xuống SugarCRM, hãy truy cập trang web của SugarCRM và nhấp vào nút “Tải xuống”.

Tải xuống tệp cài đặt phù hợp với hệ điều hành của bạn.

Chạy tệp cài đặt và làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Bước 3: Đăng nhập vào SugarCRM

Sau khi bạn đã cài đặt SugarCRM, bạn có thể đăng nhập bằng thông tin đăng nhập của mình.

Truy cập trang web của SugarCRM và nhấp vào nút “Đăng nhập”.

Nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn.

Nhấp vào nút “Đăng nhập”.

Bước 4: Cấu hình SugarCRM

Sau khi bạn đã đăng nhập vào SugarCRM, bạn cần cấu hình ứng dụng.

Nhấp vào nút “Cấu hình”.

Cung cấp thông tin về doanh nghiệp của bạn, chẳng hạn như tên doanh nghiệp, địa chỉ và số điện thoại.

Tạo người dùng và nhóm.

Bước 5: Sử dụng SugarCRM

Sau khi bạn đã cấu hình SugarCRM, bạn có thể bắt đầu sử dụng ứng dụng.

Nhấp vào nút “Ứng dụng”.

Bạn sẽ thấy danh sách các ứng dụng có sẵn.

Nhấp vào một ứng dụng để bắt đầu sử dụng.

Sugarcrm-1

Dưới đây là một số mẹo để cài đặt SugarCRM thành công:

 • Sử dụng trình duyệt web mới nhất. SugarCRM được tối ưu hóa cho các trình duyệt web mới nhất.
 • Có đủ dung lượng đĩa trống. SugarCRM yêu cầu một lượng dung lượng đĩa trống nhất định.
 • **Đảm bảo rằng hệ thống của bạn đáp ứng các yêu cầu hệ thống

Mua phần mềm SugarCRM ở đâu?

Trải qua hơn 17 năm phát triển, Tri Thức Software đã được sự tin tưởng của nhiều khách hàng trên thế giới và Việt Nam. Hiện nay chúng tôi đã trở thành doanh nghiệp hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực tư vấn và cấp phép phần mềm SugarCRM có bản quyền và các thiết bị CNTT lớn tại Việt Nam. Cung cấp nhiều giải pháp phần mềm trọn gói cho nhiều khách hàng từ đa ngành nghề và đa hình thức tư nhân, nhà nước, giáo dục,…chúng tôi có đội ngũ tư vấn, kỹ thuật, triển khai và thương mại, chăm sóc có kinh nghiệm sẽ hỗ trợ phục vụ khách hàng tốt nhất. Để được tư vấn và hỗ trợ giá tốt hơn, Quý khách hãy liên lạc với đội ngũ kinh doanh và hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi qua hotline (028) 22443013.

Hiển thị tất cả 3 kết quả